Ringtones Movies Celebrities

thakur shayari

अक्सर वही लोग उठाते हैं हम पर उंगलिया,
जिनकी हमें छूने की औकात नहीं होती !
Share

Shayari
Ringtones
jaiganeshdeva.com
thelordshiva.com
jairadhekrishna.com
jaihanumanbhakti.com
jaimaadurga.com
saibababhakti.com