Ringtones Movies Celebrities

2 line shayari

हुआ सवेरा तो हम उनके नाम तक भूल गए
जो बुझ गए रात में चरागों की लौ बढ़ाते हुए।
Share

Shayari
Ringtones
jaiganeshdeva.com
thelordshiva.com
jairadhekrishna.com
jaihanumanbhakti.com
jaimaadurga.com
saibababhakti.com